Konferencie

23. česko-slovenský geografický akademický seminár

Miesto konania: Bratislava
Termín: 17.10.2018 – 18.10.2018
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Šuška PhD. (geogsusk@savba.sk)

GeoKARTO 2018

Miesto konania: Zvolen
Termín: 06.09.2018 – 07.09.2018
http://gis.tuzvo.sk/geokarto2018/