Konferencie

22. česko-slovenský geografický akademický seminár

Miesto konania: Brno
Termín: 19.10.2017 – 20.10.2017
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Šuška PhD. (geogsusk@savba.sk)