Konferencie

Urbanizovaná krajina, pôda a klíma

Miesto konania: Bratislava
Termín: 07.11.2019 – 07.11.2019
Kontaktná osoba: Doc. RNDr. Ján Feranec DrSc. (feranec@savba.sk)

IX. geografické diskusné fórum, XXIV. česko-slovenský geografický akademický seminár

Miesto konania: Polička
Termín: 05.11.2019 – 05.11.2019
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Šuška PhD. (geogsusk@savba.sk)

Aktivity v kartografii 2019

Miesto konania: Bratislava
Termín: 24.10.2019 – 24.10.2019
Kontaktná osoba: RNDr. Monika Kopecká PhD. (monika.kopecka@savba.sk)