Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Beláková, Ľubica, Mgr.
sekretárka riaditeľa
geogsekr@savba.sk 02/57510187
Bertovičová, Mariana
Bilková, Kristína, Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
kristina.bilkova@savba.sk 02/57510182
Dudžák, Jozef, Mgr.
interný doktorand
geogdudz@savba.sk
Ďurišová, Eva, PhDr.
odborná pracovníčka – knihovníčka
geogkniz@savba.sk 02/57510184
Facunová, Rút, PaedDr.
odborná pracovníčka – redakcia Geografického časopisu
geogrutf@savba.sk 02/57510207
Feranec, Ján, doc. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
feranec@savba.sk 02/57510219
Frandofer, Milan, Mgr., PhD.
vedecký pracovník
geogfran@savba.sk 02/57510215
Galbová, Jana
samostatná odborná referentka (personálna práca, pokladňa)
geoggalj@savba.sk 02/57510226
Goga, Tomáš, Mgr.
interný doktorand
tomas.goga@savba.sk 02/57510215
Hanušin, Ján, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
hanusin@savba.sk 02/57510232
Horáčková, Šárka, Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
sarka.horackova@savba.sk 02/57510186
Huba, Mikuláš, prof. RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
geoghuba@savba.sk 02/57510189
Hudecová, Ivana
samostatná odborná referentka (mzdová účtovníčka)
geogihud@savba.sk 02/57510234
Hurbánek, Pavol, Mgr., PhD.
vedecký pracovník
pavolhurbanek@gmail.com
Ira, Vladimír, prof. RNDr., CSc.
vedúci Oddelenia humánnej a regionálnej geografie, samostatný vedecký pracovník
geogira@savba.sk 02/57510210
Kidová, Anna, Ing., PhD.
podpredsedníčka vedeckej rady, samostatná vedecká pracovníčka
geogkido@savba.sk 02/57510233
Kopecká, Monika, RNDr., PhD.
vedúca Oddelenia geoinformatiky, samostatná vedecká pracovníčka
monika.kopecka@savba.sk 02/57510218
Kysel, Ján, Mgr.
vodič-zásobovač
Lacika, Ján, doc. RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
geoglaci@savba.sk 02/57510239
Lehotský, Milan, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
geogleho@savba.sk 02/57510225
Mészárosová, Erika
administratívna pracovníčka
geogmesz@savba.sk 02/57510236
Michaleje, Lukáš, Mgr.
odborný pracovník
geoglumi@savba.sk
Michálek, Anton, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
geogami@savba.sk 02/57510237
Michniak, Daniel, Mgr., PhD.
riaditeľ, samostatný vedecký pracovník
geogmich@savba.sk 02/57510187
Nagyová, Katarína
samostatná finančná referentka
geogucty@savba.sk 02/57510235
Nováček, Jozef, Ing.
jozef.novacek@gmail.com
Nováková, Magdaléna
administratívna pracovníčka
geognova@savba.sk 02/57510216
Novotný, Ján, Mgr., PhD.
zástupca riaditeľa, samostatný vedecký pracovník
geognovo@savba.sk 02/57510209
Oťaheľ, Ján, prof. RNDr., CSc.
vedúci vedecký pracovník
otahel@savba.sk 02/57510212
Pazúr, Róbert, Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
geogpazu@savba.sk
Podolák, Peter, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
podolak@savba.sk 02/57510238
Rišová, Katarína, Mgr.
interná doktorandka
geogriso@savba.sk 02/57510214
Rusnák, Miloš, Mgr., PhD.
vedúci Oddelenia fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov, samostatný vedecký pracovník
geogmilo@savba.sk 02/57510217
Sládek, Ján, Mgr., PhD.
vedecký pracovník
geogslad@savba.sk 02/57510215
Sládeková Madajová, Michala, Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
geogmada@savba.sk 02/57510207
Solčiansky, Daniel, Ing.
vedúci Hospodársko-správneho útvaru
geogdsol@savba.sk 02/57510231
Solín, Ľubomír, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
solin@savba.sk 02/57510232
Szatmári, Daniel, Ing., PhD.
vedecký tajomník, vedecký pracovník
geogszat@savba.sk 02/57510208
Székely, Vladimír, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
szekely@savba.sk 02/57510211
Szőllős, Ján, RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
szollos@savba.sk 02/20920396
Šuška, Pavel, Mgr., PhD.
predseda Vedeckej rady, samostatný vedecký pracovník
geogsusk@savba.sk 02/57510241
Šveda, Martin, Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
geogsved@savba.sk 02/57510236
Uher, Ana, Mgr.
interná doktorandka
geoguher@savba.sk 02/57510214
Výbošťok, Ján, Mgr.
interný doktorand
geogjvyb@savba.sk 02/57510215
Zabadalová, Elena
administratívna pracovníčka
geogezab@savba.sk 02/57510216