Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Afzali, Hamid, M.Sc.

interný doktorand
geogafza@savba.sk 02/57510215
Beláková, Ľubica, Mgr.

sekretárka riaditeľa
geogsekr@savba.sk 02/57510187
Bertovičová, Mariana

Bilková, Kristína, Mgr., PhD.

vedúca Oddelenia humánnej a regionálnej geografie, samostatná vedecká pracovníčka
kristina.bilkova@savba.sk 02/57510182
Červenková, Iveta, Ing.

samostatná účtovníčka
cervenkova@up.upsav.sk 02/57510166
Čuláková, Katarína, Mgr.

interná doktorandka
geogcula@savba.sk 02/57510214
Facunová, Rút, PaedDr.

odborná pracovníčka – redakcia Geografického časopisu
geogrutf@savba.sk 02/57510207
Feranec, Ján, doc. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
feranec@savba.sk 02/57510219
Galbová, Jana

samostatná odborná referentka (personálna práca, pokladňa)
geoggalj@savba.sk 02/57510508
Goga, Tomáš, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
tomas.goga@savba.sk 02/57510189
Horáčková, Šárka, RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
sarka.horackova@savba.sk 02/57510186
Huba, Mikuláš, prof. RNDr., CSc.

emeritný vedecký pracovník
geoghuba@savba.sk
Hudecová, Ivana

samostatná odborná referentka (mzdová účtovníčka)
geogihud@savba.sk 02/57510234
Hurbánek, Pavol, Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
pavolhurbanek@gmail.com
Ira, Vladimír, prof. RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
geogira@savba.sk 02/57510210
Jančovič, Marián, Mgr.

interný doktorand
geogjanc@savba.sk 02/57510215
Khan, Akhtar Zeb, MS

interný doktorand
geogkhan@savba.sk 02/57510215
Kidová, Anna, Ing., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
geogkido@savba.sk 02/57510233
Komorníková, Veronika, Ing.

samostatný odborný pracovník
geogkomo@savba.sk 02/57510231
Kopecká, Monika, RNDr., PhD.

vedúca Oddelenia geoinformatiky, samostatná vedecká pracovníčka
monika.kopecka@savba.sk 02/57510218
Krejčíková, Zuzana, Mgr.

odborná pracovníčka knižnice
geogkniz@savba.sk 02/57510184
Labaš, Peter, Mgr.

interný doktorand
geoglaba@savba.sk 02/57510215
Lehotský, Milan, RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
geogleho@savba.sk 02/57510225
Matlovič, René, prof. RNDr., PhD., LL.M.

samostatný vedecký pracovník
geogmatl@savba.sk
MD, Ashraf, MSc.

geogashr@savba.sk 0257510214
Mészárosová, Erika

administratívna pracovníčka
geogmesz@savba.sk 02/57510236
Michaleje, Lukáš, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
geoglumi@savba.sk 02/57510212
Michálek, Anton, RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
geogami@savba.sk 02/57510237
Michniak, Daniel, Mgr., PhD.

riaditeľ, samostatný vedecký pracovník
geogmich@savba.sk 02/57510187
Nagyová, Katarína

samostatná finančná referentka
geogucty@savba.sk 02/57510235
Nováček, Jozef, Ing.

odborný pracovník
jozef.novacek@gmail.com
Nováková, Magdaléna

administratívna pracovníčka
geognova@savba.sk 02/57510216
Novotný, Ján, Mgr., PhD.

zástupca riaditeľa, samostatný vedecký pracovník
geognovo@savba.sk 02/57510209
Opravil, Šimon, Mgr.

interný doktorand
geogopra@savba.sk 02/57510214
Oťaheľ, Ján, prof. RNDr., CSc.

emeritný vedecký pracovník
otahel@savba.sk
Pazúr, Róbert, Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
geogpazu@savba.sk
Pazúrová, Zuzana, Mgr., PhD.

vedecká pracovíčka
zuzana.pazurova@savba.sk
Polyvach, Kateryna, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
geogpoly@savba.sk 02/57510238
Prochác, Juraj, Ing.

vodič – zásobovač
02/57510509
Prokešová, Roberta, RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
geogprok@savba.sk
Rišová, Katarína, Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
geogriso@savba.sk 02/57510239
Rosina, Konštantín, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
konstantin.rosina@savba.sk
Rusnák, Miloš, Mgr., PhD.

vedúci Oddelenia fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov, podpredseda vedeckej rady, samostatný vedecký pracovník
geogmilo@savba.sk 02/57510217
Sládek, Ján, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
geogslad@savba.sk
Sládeková Madajová, Michala, Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
geogmada@savba.sk 02/57510239
Solín, Ľubomír, RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
solin@savba.sk 02/57510232
Szatmári, Daniel, Ing., PhD.

vedecký tajomník, samostatný vedecký pracovník
daniel.szatmari@savba.sk 02/57510208
Székely, Vladimír, RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
szekely@savba.sk 02/57510211
Szőllős, Ján, RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
szollos@savba.sk
Šellengová, Jana, Mgr.

samostatný odborný pracovník
geogsell@savba.sk
Šuška, Pavel, Mgr., PhD.

predseda Vedeckej rady, samostatný vedecký pracovník
geogsusk@savba.sk 02/57510241
Šveda, Martin, Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
geogsved@savba.sk 02/57510236
Vojtek, Matej, doc. RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
geogvojt@savba.sk
Výbošťok, Ján, Mgr., PhD.

vedecký pracovník
geogjvyb@savba.sk 02/57510212
Zabadalová, Elena

administratívna pracovníčka
geogezab@savba.sk 02/57510216