Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. ocenený zlatou medailou SAV

Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., vedúci vedecký pracovník Geografického ústavu SAV, si v stredu 14. júla 2021 prevzal z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka najvyššie vyznamenanie akadémie Zlatú medailu SAV.
Ján Feranec je špičkovým vedeckým pracovníkom a medzinárodne uznávaným expertom v oblasti geografie a diaľkového prieskumu Zeme. Medzinárodné ohlasy na jeho rozsiahlu publikačná činnosť sú dôkazom, že významným spôsobom prispel k rozvoju geografického výskumu v celosvetovom meradle. Udelenie Zlatej medaily SAV je tak vhodným ocenením jeho celoživotného diela pri príležitosti významného životného jubilea.
Srdečne mu gratulujeme.

Fotky z udeľovania ako aj laudácio sú dostupné na tomto odkaze.