TA3: Relácia život s vedou o projekte ATBIOMAP

Spustnutá poľnohospodárskej pôda bola hlavným predmetom projektu ATBIOMAP financovaného v rámci programu PECS prostredníctvom Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR a Európskej vesmírnej agentúry.

Výsledky tohto projektu, ktorý riešilo Národné lesnícke centrum vo Zvolene v spolupráci s Geografickým ústavom SAV zaujali aj televíziu TA3 v rámci relácie Život s vedou. Rozhovoru s Marekom Segíňom sa zúčastnili kolegovia z oddelenia geoinformatiky, menovite doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. a Mgr. Tomáš Goga.

Záznam relácie si môžete pozrieť  TU.