Konferencia – Warsaw Regional Forum 2019

V dňoch 16. až 18. októbra 2019 sa konala vo Varšave bianuálna konferencia zameraná na regionálne vedy s tohtoročným podtitulom ”Towards spatial justice – territorial development or marginalization”. So svojími príspevkami a posterom sa na nej predstavili aj naši kolegovia:

  • Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. si pripravil prezentáciu venovanú nerovnostiam v mestských štruktúrach z aspektu starnutia a kvality života.
  • RNDr. Vladimír Székely, CSc. a Mgr. Daniel Michniak, PhD. prezentovali príspevok venovaný verejnej doprave a problémom s dostupnosťou v Banskobystrickom samosprávnom kraji, na ktorom pracovali spoločne s Mgr. Jánom Novotným, PhD.
  • Mgr. Ján Výbošťok na konferenciu pripravil poster, na ktorom prezentoval problematiku mzdovej nerovnosti v kontexte suburbanizácie v zázemí najväčších slovenských miest.

Súčasťou konferencie bola aj terénna exkurzia, na ktorej sa účastníci zoznámili s miestnou komunitnou záhradou Jazdów vo Varšave, videli mnohonárodnostné mesto Piastów, suburbánne sídlo Książenice, ale aj dynamicky rozvíjajúce sa mesto Mszczonów.

.


Mgr. Ján Výbošťok a jeho poster na tému Nerovnosti a suburbanizácia


.


Mgr. Daniel Michniak, PhD. ako vedúci sekcie.


.


Diskusia počas terénnej exkurzie v meste Mszczonów.