Vyhlásenie súťaže: Detská mapa sveta 2021

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Geografický ústav SAV vyhlasuje umelecko-kartografickú súťaž Detská mapa sveta 2021
Témou nadchádzajúceho ročníka je “Mapa môjho budúceho sveta”
Termín odovzdania súťažných prác: 31. marec 2021
Prosíme o rešpekovanie maximálnej veľkosti obrázku, hodnotiace kritériá a použité metódy.