[VOĽBY] Voľby do vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i (aktualizované)

Správna rada Geografického ústavu SAV, v. v. i., v zmysle Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i., vyhlasuje voľby do vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i., ktoré sa budú konať dňa 17.10.2022 o 13:30.


Všetky zákonné povinnosti súvisiace s vyhlásením volieb do vedeckej rady GgÚ SAV, v. v. i., sú uvedené v nasledovných dokumentoch:


Zápisnica o priebehu a výsledku volieb do vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i. zo dňa 17.10.2022 GgÚ SAV, v. v. i. je dostupná na stiahnutie: