[VOĽBY] Vyhlásenie volieb do vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i

Správna rada Geografického ústavu SAV, v. v. i., v zmysle Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i., vyhlasuje voľby do vedeckej rady Geografického ústavu SAV, v. v. i., ktoré sa budú konať dňa 17.10.2022 o 13:30.


Všetky zákonné povinnosti súvisiace s vyhlásením volieb do vedeckej rady GgÚ SAV, v. v. i., sú uvedené v nasledovných dokumentoch: