Víťazi súťaže „Detská mapa sveta 2017“

Víťazi súťaže „Detská mapa sveta 2017“

 

I. kategória

  1. miesto: Adela Polčicová, 5 r. ZUŠ Istrijská Bratislava

 

II. kategória

  1. miesto: Soňa Čandíková, 7 r., ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
  2. miesto: Artur Bilic, 8 r., ZŠ J. Kalazanského, Nitra
  3. miesto: Tamara Prevužňáková, 7 r., ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

 

III. kategória

  1. miesto: Gabriela Polacká, 12 r., ZUŠ Púchov
  2. miesto: Peter Mikušiak, 12 r., ZUŠ F. Kafendu Vrútky
  3. miesto: Simona Samašová, 11 r., ZUŠ Púchov

 

IV. kategória

  1. miesto: Ľubica Beláková, 16 r., Spojená škola sv. Františka, Bratislava
  2. miesto: Dávid Lučivjanský, 14 r., ZŠ s MŠ Hrabušice
  3. miesto: Andrea Dantsitsová, 14 r., ZŠ Polianska, Košice

 

Ocenené práce

II. kategória (6-8 rokov):

Natália Cigáneková, 8 r., Súkromná ZUŠ, Prokofievova 5, Bratislava

 

III. kategória (9 – 12 rokov):

Vanesa Samašová, 11 r., ZUŠ Púchov

Jana Hajduková, 12 r. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

Barbara Valent,  11 r., Galileo School, Bratislava

Sára Bartošková, 10 r., Súkromná ZUŠ, Prokofievova 5, Bratislava

Martin Homola, 9 r., ZŠ J. Kalazanského, Nitra

Agáta Albertová, 12 r., ZŠ s MŠ Vančurova, Trnava

Sofia Bučková, 11 r., ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Michaela Čičmancová, ZUŠ Eugena Suchoňa Bratislava

Martina Kapustová, 11 r., ZUŠ F. Kafendu Vrútky

Ondrej Zeman, 10 r. ZUŠ Istrijská Bratislava

Kristína Žáková, 12 r., ZUŠ Púchov

 

IV. kategória ( nad 12 rokov):

Tomáš Barančok, 13 r., ZUŠ Eugena Suchoňa Bratislava

Timea Nigutová, 13 r., Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

Vera Perecárová, 14. r. Banská Bystrica

 

Do medzinárodného kola súťaže „Barbara Petchenik Children´s World Map Competition 2017“, organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou (ICA), postupujú práce Sone Čandíkovej, Gabriely Polackej, Petra Mikušiaka, Simony Samašovej, Ľubice Belákovej a Dávida Lučivjanského. Medzinárodné kolo sa uskutoční počas 28. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA v dňoch 2.  – 8. júla 2017 v Washingtone, USA.