Publikácie

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BALAŽOVIČ, Ľ – BARKA, Ivan – FULMEKOVÁ, Z. – GALLAY, Michal – GOGA, Tomáš – HOFIERKA, J. – ONAČILOVÁ, K. – PASTOREK, P. – PAZÚR, RóbertRUSNÁK, Miloš – SAČKOV, Ivan – SEDLIAK, M. – SVIČEK, Michal – SZATMÁRI, Daniel – ZVERKOVÁ, A. – KOPECKÁ, Monika – BUCHA, Tomáš – FERANEC, Ján. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2020 – 2021 : National Committee of COSPAR in Slovak Republic, Slovak Academy of Sciences. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. – Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2022, p. 39-64. ISBN 978-80-89998-24-1. Dostupné na internete: https://nccospar.saske.sk/REPORT20202021/ Typ: BED
 • Space Research in Slovakia 2020 – 2021 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. Hurbanovo : Slovak Central Observatory, 2022. 82 s. ISBN 978-80-89998-24-1 Typ: FAI
 • FERANEC, Ján. Satelitný výskum Zeme zameraný na poľnohospodársku a urbanizovanú krajinu. In Časopriestor : interaktívne vedecko-popularizačné médium významných autorov a vedeckých pracovníkov, 2022, vol. 3, p. 1-19. Názov z vytlačeného dokumentu. Dostupné na internete: https://www.kassay.eu/%C4%8Dasopriestor?lightbox=dataItem-l0urr3g1 Typ: BDF
 • GAÁL, Ľ. – BELLA, Pavel – JAKÁL, Jozef. Slovak Karst: Surface and Subsurface Geodiversity of the Karst Plateau in the Temperate Climate Zone. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 323-349. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_17 Typ: ABC
 • GOGA, Tomáš. Zarastajú! In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. XXVIII, č. 1, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/zarastaju/ Typ: GII
 • HENCELOVÁ, Petra – KRIŽAN, František** – BILKOVÁ, KristínaSLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Does visiting a community garden enhance social relations? Evidence from an East European city. In Norsk Geografisk Tidsskrift, 2021, vol. 75, p. 256 – 268. (2020: 1.805 – IF, Q4 – JCR, 0.376 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0029-1951. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00291951.2021.2006770 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADMA
 • HENCELOVÁ, Petra – KRIŽAN, František – BILKOVÁ, Kristína. Farmers’ markets and community gardens in Slovakia: How do town authorities approach these phenomena? In European Spatial Research and Policy, 2021, vol. 28, no. 2, p. 251-261. (2020: 0.323 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1231-1952. Dostupné na: https://doi.org/10.18778/1231-1952.28.2.14 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADMB
 • HUBA, Mikuláš. Pri ochrane Dunaja bude zajtra neskoro. In SME Komentáre, 2022. ISSN 1335-440X. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22828903/podunajsko-caka-na-svoj-narodny-park-uz-tridsatpat-rokov.html Typ: GII
 • IRA, Vladimír – BOLTIŽIAR, Martin. Post-socialist urban change and its spatial patterns : case of Nitra. In Growth and Change in Post-socialist Cities of Central Europe. – New York, 2022 : Routledge. ISBN 978-0-367-48447-7. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003039792-2 (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?) Typ: ABC
 • KÁČEROVÁ, Marcela – ONDOŠ, Slavomír – MILÁČKOVÁ, Miriam. Regionálne nerovnosti v zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku = Regional inequalities of the senior health and social care in Slovakia. In Geographia Cassoviensis, 2021, roč. 15, č. 2, s. 135-149. (2020: 0.158 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1337-6748. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/GC2021-2-02 (APVV-15-0184 : STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť. Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Typ: ADNB
 • KIDOVÁ, AnnaLEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, MilošLABAŠ, Peter, 1994. A Unique Braided-Wandering River in Slovakia: Recent Development and Future of the Belá River. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 289-305. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_15 Typ: ABC
 • KRIŽAN, František – KUNC, Jozef – BILKOVÁ, Kristína** – NOVOTNÁ, Markéta. Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities. In Sustainability, 2022, vol. 14, art. no. 62, p. 1-19. ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14010062 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADCA
 • KUNC, Josef** – KRIŽAN, František – NOVOTNÁ, Markéta – BILKOVÁ, Kristína. Social Dimension of Shopping Centers Operation: Managerial Perspectives. In Sustainability, 2022, vol 14., no. 2, art. no. 709. ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14020709 (APVV-20-0302 : Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADCA
 • LACIKA, Ján – URBÁNEK, JánLEHOTSKÝ, Milan. Horst Structure and Planation Surfaces—Little Carpathians Mts. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 117-136. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_7 Typ: ABC
 • LEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, Miloš. Geomorphological History of Slovak Landscape. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 45-60. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_4 Typ: ABC
 • LEHOTSKÝ, Milan – GREGOROVÁ, Bohuslava – HOCHMUTH, Zdenko. The Longest and the Most Symmetrical Mountain Ridge of Slovakia—Low Tatra Mts. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 99-116. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_6 Typ: ABC
 • LEHOTSKÝ, Milan – MAGLAY, Juraj – PROCHÁDZKA, Juraj – RUSNÁK, Miloš. Inland Delta and Its Two Large Rivers: Danube Plain, the Danube and Váh Rivers. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 235-253. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_12 Typ: ABC
 • LEHOTSKÝ, MilanRUSNÁK, MilošNOVOTNÝ, Ján. Short History of Geomorphological Research and Geomorphological Division of Slovakia. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 1-5. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_1 Typ: ADMB
 • Landscapes and Landforms of Slovakia. Eds. Milan Lehotský, Martin Boltižiar. Cham, Switzerland : Springer, 2022. 467 p. World Geomorphological Landscapes. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_1. ISBN 978-3-030-89292-0 Typ: FAI
 • LEHOTSKÝ, Milan. Introduction. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. vii. ISBN 978-3-030-89292-0. Typ: GII
 • MICHALEJE, Lukáš. Assessment of the flood risk reduction alternatives in municipalities of the upper. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 4, s. 375 – 391. (2020: 0.263 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.4.20 Typ: ADNB
 • PLAŠIENKA, Dušan – NOVOTNÝ, Ján. Limestone Klippen Belt—Atypical Landforms in Flysch Uplands. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 189-205. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_10 Typ: ABC
 • PROKEŠOVÁ, Roberta**HORÁČKOVÁ, Šárka – SNOPKOVÁ, Zora. Surface runoff response to long-term land use changes: Spatial rearrangement of runoff-generating areas reveals a shift in flash flood drivers. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 815, art. no. 151591, p. 1-17. ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151591 (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf – zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno – kvartérnom období) Typ: ADCA
 • RUSNÁK, MilošKIDOVÁ, AnnaLEHOTSKÝ, MilanSLÁDEK, Ján. Fluvial Imprints in Flysh Valley Bottoms—Topľa and Ondava Valleys. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 307-321. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_16 Typ: ABC
 • SLÁDEK, Ján – VITOVIČ, Ladislav – HOLEC, Juraj – HÓK, Jozef. Results of the Morphotectonics and Fluvial Activity of Intramountain Basins: The Turčianska Kotlina and Žiarska Kotlina Basins. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 207-233. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_8 Typ: ABC
 • SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, MichalaŠVEDA, MartinVÝBOŠŤOK, Ján. Bude miesto pre všetky deti? Kapacita predškolských zariadení v Bratislavskom samosprávnom kraji = Will there be a place for all children? Capacity of pre-school facilities in the Bratislava self-governing region. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 4, s. 301-322. (2020: 0.263 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.4.16 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Typ: ADNB
 • SPIŠIAK, Ján** – PROKEŠOVÁ, Roberta – BUTEK, J. – ŠIMONOVÁ, Viera. Neogene Alkali Basalts from Central Slovakia (Ostrá Lúka Lava Complex); Mineralogy and Geochemistry. In Minerals-Basel, 2022, vol. 12, no. 2, p. 195. ISSN 2075-163X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/min12020195 Typ: ADCA
 • SZATMÁRI, DanielKOPECKÁ, Monika**FERANEC, Ján. Accuracy Assessment of the Building Height Copernicus Data Layer: A Case Study of Bratislava, Slovakia. In Land, 2022, vol. 11, art. no. 590, p. 3-14. ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11040590 (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny) Typ: ADCA
 • SZATMÁRI, DanielKOPECKÁ, MonikaFERANEC, JánGOGA, Tomáš. Abandoned landscapes – possibilities of their identification by application of map data and aerial images in conditions of Slovakia. In Abstracts of the International Cartographic Association. Vol. 3. – 2021, p. non. ISSN 2570-2106. Požaduje sa internet. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-284-2021 (Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. International Cartographic Conference (ICC 2021)) Typ: AFG
 • ŠTRBA, Ľubomír – LACIKA, Ján – HUBA, Mikuláš – LIŠČÁK, Pavel – MOLOKÁČ, M. Geoheritage, Historical and Cultural Landscape and Its Protection in Slovakia. In Landscapes and Landforms of Slovakia. – Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 415-436. ISBN 978-3-030-89292-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_21 Typ: ABC
 • ŠVEDA, MartinVÝBOŠŤOK, Ján – GURŇÁK, Daniel. Atlas suburbanizácie Bratislavy. Rec. Novotný ladislav, Bačík Vladimír. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. 120 s. ISBN 978-80-89548-10-1 (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Typ: AAB