Publikácie

Publikácie za rok 2021

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • BATISTA E SILVA, Filipe** – FREIRE, Sérgo – SCHIAVINA, Marcello – ROSINA, Konštantín – MARÍN-HERRERA, Mario Alberto – ZIEMBA, Lukasz – CRAGLIA, Massimo – KOOMEN, Eric – LAVALLE, Carlo. Uncovering temporal changes in Europe´s population density patterns using a data fusion approach. In Nature Communications, 2020, vol. 11, art. no. 4631. (2019: 12.121 – IF, Q1 – JCR, 5.569 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18344-5 Typ: ADMA
  • IRA, VladimírMATLOVIČ, René. Challenges and opportunities for human geography: a few remarks. In Geographia Polonica, 2020, vol. 93, no. 4, p. 525-537. (2019: 0.294 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0016-7282. (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADEB
  • IRA, VladimírĎURIŠOVÁ, EvaŠUŠKA, Pavel. Geografický časopis: sedemdesiat rokov formovania geografického myslenia na Slovensku = Geografický časopis / Geographical Journal: 70 years shaping geographical thought in Slovakia. In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 4, s. 391-416. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/12111115Ira%20et%20al..pdf> (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADFB
  • MALÝ, Jiří – DVOŘÁK, Petr** – ŠUŠKA, Pavel. Multiple transformations of post-socialist cities: Multiple outcomes? In Cities, 2020, vol. 107, art. no. 102901. (2019: 4.802 – IF, Q1 – JCR, 1.606 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 0264-2751. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102901 (APVV-15-0184 : STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie) Typ: ADCA
  • SOBOCKÁ, Jaroslava – SAKSA, Martin – FERANEC, JánSZATMÁRI, Daniel – HOLEC, Juraj – BOBÁĽOVÁ, Hana. Mapovanie environmentálne senzitívnych území mesta Bratislavy = Mapping of environmentally sensitive areas in Bratislava city. Rec. B. Houšková, B. Juráni, J. Kobza. In Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. 41. – Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2020, s. 77-93. ISBN 978-80-8163-039-2. (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny) Typ: AEDA
  • SOLÍN, Ľubomír. Správa povodňového rizika na Slovensku: dočkáme sa zmien? = Flood risk governance in Slovakia: will we get change? In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 4, s. 351-370. (2019: 0.221 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/12140956Solin.pdf> (Vega č. 2/0006/18 : Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika) Typ: ADFB
  • SOLÍN, Ľubomír**RUSNÁK, Miloš. Preliminary flood risk assessment: case study of systematic processing of available of readily derivable information. In Water and Environment Journal, 2020, vol. 34, suppl. S1, p. 683-698. (2019: 1.426 – IF, Q3 – JCR, 0.378 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 1747-6585. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/wej.12570 (Vega č. 2/0006/18 : Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika) Typ: ADMA
  • ŠVEDA, Martin**SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala – BARLÍK, Peter – KRIŽAN, František – ŠUŠKA, Pavel. Mobile phone data in studying urban rhythms: Towards an analytical framework. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 4, p. 248-258. (2019: 2.479 – IF, Q2 – JCR, 0.693 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents). ISSN 1210-8812. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADEB
  • TLAPÁKOVÁ, Lenka** – PÁNEK, Tomáš – HORÁČKOVÁ, Šárka. Holocene fluvial terraces reveal landscape changes in the headwater streams of the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czechia. In Geomorphology, 2021, vol. 377, art. no. 107589. ISSN 0169-555X. Typ: ADEB