Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

plan-obnovy-banner
Riešiteľ projektu: Kateryna Polyvach, PhD
Obdobie riešenia projektu: 12.9.2022-11.9.2024
Číslo projektu:09I03-03-V01-00021