Geomorphologia Slovaca et Bohemica

gseb Vychádza od: 2007 
Periodicita:
2x ročne
Jazyk: angličtina, slovenčina, čeština
ISSN: 1337-6799
Vydáva:
Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, Geografický ústav SAV, Česká asociace geomorfologů
Predseda redakčnej rady:
Milan Lehotský
Výkonný redaktor:
Miloš Rusnák
Adresa redakcie:  Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Distribúcia:  redakcia
Viac informácií…

Geomorphologia Slovaca et Bohemica je medzinárodný geomorfologický časopis, ktorý ponúka príspevky zo širokého spektra geovedných disciplín. Časopis je publikovaný od roku 2007 ako periodikum českých a slovenských geomorfológov, avšak tradícia časopisu pochádza už z roku 2001 (časopis Geomorphologia Slovaca). Regionálne sa časopis venuje stredoeurópskemu priestoru, avšak príspevky z iných regiónov sú taktiež vítané.