Geographia Slovaca

cas_geo_slov Vychádza od: 1992 
Periodicita:
nepravidelne
Jazyk:
vychádza v slovenčine s anglickým resumé alebo v angličtine so slovenským resumé 
ISSN:
1210-3519 
Vydáva:
Geografický ústav SAV 
Tlač:
SAP – Slovak Academic Press 
Hlavný redaktor:
Vladimír Ira
Redaktor:
Martin Šveda
Viac informácií…

V sérii Geographia Slovaca vychádzajú monografie a monotematické súbory príspevkov z rôznych oblastí geografie, environmentalistiky a regionálnej vedy.