Úvodné stretnutie projektu V4

Minulý týždeň sa workshope v poľskom Krakove stretli riešitelia projektu V4 Communication platform for use of Earth Observation methods in biotic forest disturbances z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska za účelom prezentácie jednotlivých pracovísk zapojených do projektu riešeného s podporou Visegrad fund a hľadania prieniku výskumných tém v oblasti monitorovania lesných porastov s cieľom posilnenia spolupráce. Za Geografický ústav sa stretnutia zúčastnili obaja riešitelia – RNDr. Monika Kopecká, PhD. a jej doktorand Mgr. Tomáš Goga.

.

Súčasťou prezentácie Geografického ústavu bola vyžiadaná prednáška na tému Klasifikácia poškodenia lesa vo veľkej mierke na báze leteckých multispektrálnych snímok a lidarových dát – prípadová štúdia CHKO Dunajské luhy . Téma je podrobnejšie rozpracovaná v Geografickom časopise. Počas zasadnutí bola prediskutovaná možnosť prípravy spoločných projektov v rámci Horizon Europe 2021 – 2027. V rámci prehliadky univerzity mali účastníci konferencie možnosť oboznámiť sa s vybavením oddelenia geoinformatiky na Lesníckej fakulte a unikátnymi exponátmi v múzeu pôdy, ktoré fakulta spravuje.

Ďakujeme Laboratorium Geomatyki za pohostinnosť.

.

Logo projektu

.

Spoločná fotografia riešiteľov projektu.

.

Lesnícka fakulta v Krakove.

.

GIS laboratórium Lesníckej fakulty v Krakove.