POZVÁNKA – Bude miesto pre všetky deti? (tlačová konferencia)

Stiahnuť pozvánku.

Tlačová konferencia bude vysielaná aj naživo prostredníctvom Facebooku

HIGHLIGHTS:

  • povinné predprimárne vzdelávanie pre 5 ročné deti od septembra 2021 – problém nielen v ekonomicky a sociálne deprivovaných regiónoch SR, ale aj v Bratislave a jej zázemí
  • komplexnejší pohľad na problematiku dostupnosti predškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji – kým doteraz prezentované analýzy pracovali len s údajmi o zariadeniach v Sieti škôl a školských zariadení, prezentovaný výskum zahŕňa aj početné mimosieťové zariadenia
  • najmenej materských škôl (MŠ) v Sieti zo všetkých krajov SR, najviac súkromných MŠ s kapacitou zhruba 26 800 miest + vyše 150 súkromných mimosieťových zariadení s minimálnym odhadom kapacity cez 2800 miest
  • V sektore predprimárneho vzdelávania v súčasnosti nie sú v Bratislavskom kraji miesta pre približne 4 800 detí, chýbajúcu kapacitu vykrývajú mimosieťové zariadenia.
  • deti s povinnou predškolskou dochádzkou budú do materských škôl prijímané na úkor mladších vekových kategórií (3-ročné deti), ohrozených je až 54 z 89 obcí kraja.
  • Za predpokladu, že by materskú školu mali navštevovať všetky deti predškolského veku a v prípade, že počítame aj s kapacitou mimosieťových zariadení, v kraji nie je miesto pre 2 000 detí.
  • optimalizácia redistribúcie detí do lokalít s voľnými kapacitami,  model hľadal miesto pre celkovo 3 520 detí, ktoré žijú v obciach s nedostatočnou kapacitou predškolských zariadení. Dokáže však elokovať „len“ 1 412 žiakov z 54 obcí, a to do vzdialenosti 18 minút cesty autom. Stále zostáva 31 obcí s nedostatočnou kapacitou.
  • na zabezpečenie dostatočnej regionálnej kapacity je potrebná výraznejšia účasť štátu a odstránenie početných systémových nedostatkov (napr. financovanie priamo naviazané na počet detí, príspevok na vzdelávanie). Riešením by bolo využitie existujúcich kapacít mimosieťových zariadení namiesto plošného budovania úplne nových zariadení. V tejto súvislosti je ale potrebné zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.