Úspech mladého vedca Geografického ústavu SAV

Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. odovzdal vo štvrtok 16. júna 2022 na vedeckom seminári v Aule SAV na Watsonovej ulici v Košiciach diplomy úspešným mladým vedcom a vedkyniam v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.
Za Geografický ústav SAV, v. v. i., sa do súťaže zapojil náš vedecký pracovník Mgr. Ján Výbošťok, PhD., ktorý sa umiestnil na delenom 3. mieste v rámci 1. oddelenia vied s témou Atlas suburbanizácie Bratislavy. Seminár prebiehal formou konferencie, ktorú moderovala členka Predsedníctva SAV zodpovedná za vzdelávanie a doktorandské štúdium prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Viac informácii na stránkach SAV.Mgr. Ján Výbošťok, PhD. prednáša tému Atlas suburbanizácie Bratislavy.Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV po odovzdaní ceny Mgr. Jánovi Výbošťokovi, PhD.Úspešní vedeckí pracovníci a pracovníčky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.