Ocenenie pre špičkovú doktorandku Geografického ústavu SAV

Podpredseda SAV Mgr. Martin Venhart, PhD. a prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV zodpovedná za vzdelávanie a doktorandské štúdium, odovzdali v stredu 23. júna 2021 na vedeckom seminári v Aule SAV na Patrónke v Bratislave odovzdali diplomy úspešným mladým doktorandom v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.

S myšlienkou vytvoriť v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov špeciálnu kategóriu aj pre doktorandov prišli Mladí vedci SAV. V platforme Mladí vedci SAV náš ústav zastupujú Mgr. Šárka Horáčková, PhD. a Mgr. Tomáš Goga. Súťaž zastrešuje Slovenská akadémia vied so zámerom podporiť a motivovať študentov doktorandského štúdia. Prihlásilo sa do nej 23 talentovaných mladých vedcov zo všetkých troch oddelení vied.

Za Geografický ústav SAV sa do súťaže zapojila aj naša doktorandka Mgr. Katarína Rišová, ktorá sa napokon umiestnila na 3. mieste v rámci 1. oddelenia vied s témou Priestorová analýza schodnosti prostredia v kontexte rodových nerovností.

Viac informácii na stránkach SAV

.


Mgr. Martin Venhart, PhD. odovzdáva diplom doktorandke 4. ročníka Mgr. Kataríne Rišovej.

.


Mgr. Katarína Rišová počas svojej prednášky na tému Priestorová analýza schodnosti prostredia v kontexte rodových nerovností.

.


Úspešní doktorandi súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.