Správy SAV – Mapám už budú vládnuť jednotky a nuly

Čo hýbe kartografiou? Podľa doc. RNDr. Jána Feranca, DrSc. na túto otázku pravidelne odpovedajú konferencie Medzinárodnej kartografickej asociácie (ICA). Tento rok bol nosnou témou definitívny ústup papierovej mapy. Tá sa presúva do elektronických médii – mobilu, tabletu, notebooku.
Budúcnosťou kartografie je zasa jednoznačne na orbite. Satelitné údaje sa totiž stali neoddeliteľnou súčasťou procesu tvorby máp.
Viac sa o aktuálnych trendoch v kartografii, aktivitách Geografického ústavu SAV alebo o úspechu Detskej mapy sveta dozviete v aktuálnom (5.) čísle časopisu Akadémia (Správy SAV). Článok nájdete na strane 17.
Časopis si v prípade záujmu môžete stiahnuť v archíve alebo priamo u nás na stránke.

.