Časopriestor // Spacetime: Satelitný výskum Zeme zameraný na poľnohospodársku a urbanizovanú krajinu

Prelistujte si krátky popularizačný časopis “Časopriestor // Spacetime“, v ktorom publikoval náš kolega doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc..
Časopis “Časopriestor // Spacetime” je interaktívne vedecko-popularizačné médium významných autorov a vedeckých pracovníkov.
Príspevok uvádza charakteristiky snímok získaných metódami DPZ, dokumentuje ich využitie na identifikáciu tried krajinnej pokrývky Európy a Slovenska a jej zmien s dôrazom na poľnohospodársku krajinu. Ďalej približuje možnosti využitia satelitných snímok na identifikáciu pustnutia poľnohospodárskej pôdy, jej zamokrenia, ako aj hodnotenie fenoménu mestského ostrova tepla. V prezentovaných príkladoch dominovala v procese generovania údajov zo satelitných snímok metóda počítačom podporovanej analógovej interpretácie.

Marcové číslo časopisu nájdete online alebo k stiahnutiu v PDF.