Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov

Dnes – 15.2.2021 – sa začala verejná časť prvého elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov na Slovensku. V predchádzajúcej fáze, kedy boli sčítavané domy a byty, údaje vypĺňali predovšetkým obce. Táto fáza prebiehala od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Druhú fázu – sčítanie obyvateľov – už musí každý obyvateľ vykonať samostatne (a v príp. detí jeho zákonný zástupca). Elektronická časť sčítania bude prebiehať do konca marca, pričom od 1. apríla až do konca októbra bude prebiehať aj osobná časť pre obyvateľov, ktorým z rôznych dôvodov nebolo umožnené sčítať sa elektronicky. Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje v sčítaní.

Načo nám vlastne slúži sčítanie?

Výsledky sčítania využívajú odborníci v mnohých oblastiach, či už sú to zamestnanci ministerstiev, miestnej a regionálnej samosprávy, ale aj organizácie zaoberajúce sa problematikou regionálneho rozvoja a územného plánovania.
Okrem toho slúžia tieto údaje aj nám vedcom z Geografického ústav SAV – na mnohé analýzy sociálnej a ekonomickej situácie. Či už je to pri výskume fenoménu suburbanizácie, identifikácii regiónov chudoby, ale aj problematike starnutia obyvateľstva či potravinových púští.

Prečo by sa mal každý obyvateľ sčítať?

Výsledky sčítania slúžia okrem iného aj pri výpočte podielových daní. Obec a samosprávny kraj, v ktorom bývate, získa vďaka vyššiemu počtu obyvateľov uvedenom v sčítaní viac prostriedkov na svoj rozvoj. Tieto financie môže samospráva použiť na výstavbu a údržbu škôl, cestných komunikácií, kultúrnych podujatí či na premenu ďalších verejných priestorov.