Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Periodika - Geografický časopis

cas_geo_novy   

Vychádza od: 1949 
Periodicita:
4x ročne 
Jazyk:
vychádza v slovenčine s anglickým resumé alebo v angličtine so slovenským resumé 
ISSN:
0016-7193 
Vydáva:
Geografický ústav SAV 
Tlač:
SAP-Slovak Academic Press 
Hlavný redaktor:
Vladimír Ira,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Výkonní redaktori:
Pavel Šuška,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Daniel Michniak,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Redakčná rada
Pokyny pre prispievateľov

Viac informácií...

 

Časopis uverejňuje pôvodné vedecké štúdie prinášajúce najnovšie poznatky zo všetkých oblastí geografie a závažné príspevky z príbuzných vedných disciplín. Dôraz kladie na publikovanie štúdií venovaných geografickému výskumu Slovenska a teoreticko-metodologickým otázkam geografického bádania. Okrem toho sa v časopise publikujú stručné výskumné správy, referatívne štúdie, odozvy na uverejnené príspevky a recenzie vybraných publikácií.

<- back