Organizačná štruktúra

 

org_structure

Prof. RNDr. Vladimír Ira,CSc.

riaditeľ ústavu

RNDr. Monika Kopecká, PhD.

predseda vedeckej rady

Mgr. Daniel Michniak, PhD.

zástupca riaditeľa

Mgr. Daniel Michniak, PhD.

zástupca ústavu v sneme SAV

Mgr. Pavel Šuška, PhD.

vedecký tajomník

 

 


Oddelenie fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov

Vedúci: RNDr. Milan Lehotský, CSc.

Počet zamestnancov: 8

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie

Vedúci: Mgr. Michala Madajová, PhD.

Počet zamestnancov: 9

Oddelenie geoinformatiky

Vedúci: Prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc.

Počet zamestnancov: 5


Hospodársko-správny útvar

Vedúci: Marián Bugala

Počet zamestnancov: 7

Knižnica

Knihovníčka: PhDr. Eva Ďurišová