Odborný seminár – Mestské ostrovy tepla

Dňa 19.09.2019 sa v priestoroch Mestskej Radnice v Trnave uskutočnil odborný seminár Mestské ostrovy tepla: Fenomén znižujúci kvalitu života v mestách (na príklade Trnavy), v rámci ktorého bol odprezentovaný príspevok riešiteľského kolektívu projektu APVV: PEDO-CITY-KLIMA s názvom Krajinná pokrývka/využitie krajiny Trnavy a jej zmeny v rokoch 1998-2016 v kontexte projektu APVV-15-0136.
Geografický ústav SAV zastupovali riešitelia, menovite – Ing. Daniel Szatmári, PhD., RNDr. Monika Kopecká, PhD. a doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.

kolektiv-autorov


Členovia riešiteľského kolektívu projektu APVV:PEDO-CITY-KLIMA