Odborný seminár: Mestské ostrovy tepla

Dňa 17.9.2020 sa v banketovej miestnosti hotela Slovakia v Žiline uskutočnil odborný seminár Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu života v mestách, v rámci ktorého bol prezentovaný príspevok riešiteľského kolektívu projektu APVV: PEDO-CITY-KLIMA s názvom Krajinná pokrývka/využitie krajiny Žiliny a jej zmeny v rokoch 1998-2016.
Geografický ústav SAV zastupovali riešitelia, menovite – Ing. Daniel Szatmári, PhD., RNDr. Monika Kopecká, PhD. a doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.

Prezentáciu si môžete pozrieť aj online prostredníctvom LINKu.

.

Ing. Daniel Szatmári, PhD. počas prednášky