J. Feranec spoluautorom kapitoly v novej monografii o diaľkovom prieskume Zeme vydavateľstva CRC Press

Giri, Chandra P. (editor)
REMOTE SENSING OF LAND USE AND LAND COVER: PRINCIPLES AND APPLICATIONS
CRC Press, 2012, 477 s.

Monografia je venovaná problematike identifikácie, analýzy, hodnotenia a mapovania využitia krajiny (LU) a krajinnej pokrývky (LC) a ich zmien, aplikáciou údajov diaľkového prieskume Zeme (DPZ) od lokálnej až po globálnu mierku. Sú v nej obsiahnuté základné koncepty mapovania LU a LC v kontexte minulého vývoja až po súčasnosť, ako aj analýza vzťahov medzi LU a LC. Súčasťou monografie sú najnovšie metódy spracovania údajov DPZ, klasifikácie týchto údajov, tiež hodnotenie presnosti klasifikácie a pod. Ďalej sú v nej dokumentované aj najaktuálnejšie výsledky dosiahnuté v rámci najvýznamnejších projektov mapovania LU a LC v celosvetovom kontexte. V závere je načrtnutý ďalší trend sledovania vývoja LU a LC na našej planéte.

Kapitolu 19 „Krajinná pokrývka a jej zmeny v Európe: 1990-2006“ vypracoval na základe vyžiadania editora J. Feranec (Geografický ústav SAV) so spoluautormi T. Soukupom (GISAT s.r.o., Praha), G. Hazeuom (Altera, Wageningen) a G. Jaffrainom (IGN France International, Paris). Táto časť knihy charakterizuje metodológiu použitú na získanie údajov o LC Európy z rokov 1990, 2000 a 2006 a jej zmenách v tomto období na báze satelitných snímok.