Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

Dňa 1. januára 2018 prezident Andrej Kiska pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam spoločenského a kultúrneho života.
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., vedecký pracovník Geografického ústavu SAV, geograf, environmentalista a pedagóg, bol ocenený Radom Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a ochranu ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike.
Prof. Huba bol poslancom slovenského parlamentu, predsedom výboru pre životné prostredie a v roku 1991 sa stal prvým predsedom Rady Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia. Bol jedným z kľúčových tvorcov a dokumentu Bratislava/nahlas z októbra 1987, ktorý priniesol kritický pohľad na stav životného prostredia, komplexne analyzoval nepriaznivý stav a spolu s ostatnými autormi pripravil tristo odporúčaní na zlepšenie. Dokument vyvolal značný ohlas doma i v zahraničí, osobitne po tom, ako režim rozpútal proti autorom propagandistickú a nátlakovú kampaň za asistencie Štátnej bezpečnosti.

Viac informácií nájdete tu

Prof. Huba s Radom Ľudovíta Štúra I. triedy

Prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam spoločenského a kultúrneho života