[PREDNÁŠKA] Migrácia zdola nahor či z východu na západ?

Geografický ústav SAV, v. v. i. a Slovenská geografická spoločnosť pri SAV si Vás dovoľujú pozvať na hosťovskú prednášku Ladislava Novotného s názvom Migrácia zdola nahor či z východu na západ?
Slovensko na rozhraní bipolárneho a monocentrického regionálneho systému.
Podujatie sa uskutoční v stredu 26. apríla 2023 v knižnici Geografického ústavu SAV na Štefánikovej 49 v Bratislave.

.