Základné info

Jana Galbová,

samostatná odborná referentka (personálna práca, pokladňa)
Tel.: 02/57510508