Základné info

Mgr. Miloš Rusnák, PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510217