Základné info

Mgr. Martin Šveda, PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510236