Základné info

Mgr. Ján Sládek, PhD.

vedecký pracovník