Základné info

Mgr. Ján Sládek, PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 02/57510215