Základné info

Marián Bugala,

Hospodársko-správny útvar – vedúci
Tel.: 02/57510231