Základné info

PaedDr. Rút Facunová,

odborná pracovníčka – redakcia Geografického časopisu
Tel.: 02/57510207