Základné info

Mgr. Róbert Pazúr, PhD.

samostatný vedecký pracovník