Základné info

Mgr. Pavel Šuška, PhD.

predseda Vedeckej rady, samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510241