Základné info

RNDr. Ján Szőllős, CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/20920396