Základné info

RNDr. Ľubomír Solín, CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510232