Základné info

Prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 02/57510218