Základné info

Prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc.

emeritný vedecký pracovník