Základné info

Mgr. Daniel Michniak, PhD.

riaditeľ, samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510187