Základné info

RNDr. Anton Michálek, CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510237