Základné info

RNDr. Milan Lehotský, CSc.

vedúci Oddelenia fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov, samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510217