Základné info

RNDr. Milan Lehotský, CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510225