Základné info

Doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510239