Základné info

RNDr. Monika Kopecká, PhD.

vedúca Oddelenia geoinformatiky, samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/57510218