Základné info

Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.

vedúci Oddelenia humánnej a regionálnej geografie, samostatný vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/57510210