Základné info

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510189