Základné info

RNDr. Ján Hanušin, CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/57510232