Základné info

Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 02/57510219