Základné info

Mgr. Ján Novotný, PhD.

zástupca riaditeľa, samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 57510209