Základné info

Ing. Veronika Komorníková,

samostatný odborný pracovník
Tel.: 02/57510231