Základné info

Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD.

samostatný vedecký pracovník